Detaned en de Flexcraft Group de handen ineen geslagen

Samen een nieuwe toekomst

In 2016 hebben Detaned en de Flexcraft Group de handen ineen geslagen en Flexcraft Techniek opgericht. In Flexcraft Techniek valt het reeds bekende Labourforce Flexcraft. Samen gaan wij vanuit deze gespecialiseerde tak onze marktpositie in de bouw en techniek vergroten.

In Flexcraft Techniek valt het reeds bekende Labourforce Flexcraft

Uw partner voor

 • Isolatie monteurs
 • Plaatmakers
 • Schilders
 • Loodgieters
 • Electro monteurs
 • Timmerlieden
 • Lassers
Flexcraft Techniek Diensten

Onze diensten

 • Werving & selectie
 • Uitzenden
 • Detacheren
 • ZZP bemiddeling
 • Huisvesting en vervoer
 • Opleidingen

Waarom kiest u voor Flexcraft Techniek?

 • Volledig gecertificeerd, veiligheid voorop.
 • Ervaren consultants met kennis van uw branche.
 • Eigen wervingskantoren in Nederland en Oost Europa.
 • Groot aantal beschikbare ervaren vaklieden.
 • Competatieve en eerlijke tarieven.
Flexcraft Techniek is ABU lid, ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Zij worden periodiek gescreend door een Controlerende Instelling (CI) waardoor constante kwaliteit gewaarborgd is. Een uitzendbureau dat aangesloten in bij de ABU, garandeert: zekerheid in de naleving van de CAO, kwaliteit, financiële betrouwbaarheid.
Flexcraft Techniek is VCU-gecertificeerd: een certificaat waaruit blijkt dat wij voldoen aan een hoge standaard wat betreft veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Deze eigenschappen zijn immers prioriteit voor ons, onze opdrachtgevers, uitzendkrachten en leerling-werknemers. In het kader hiervan is het essentieel dat alle partijen goed op de hoogte zijn van alle afspraken, instructies en uiteraard wetgeving omtrent veiligheid en gezondheid.
Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle soorten uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk met als doel fraude en illegaliteit te bestrijden en risico’s voor ondernemingen te beperken.

De NEN 4400-1-norm stelt eisen aan de financiële boekhouding en loon- en personeelsadministratie van in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen (uitzendbranche) en van (onder)aannemers. Deze eisen bestaan uit wet- en regelgeving en worden aangevuld door eisen van Stichting Normering Arbeid (SNA). Iedere onderneming die het NEN 4400-1 keurmerk van de SNA wil hebben, wordt gecontroleerd op onderstaande punten;

 • de identiteit van de onderneming;
 • de aangifte en afdracht van de loonheffingen en omzetbelasting;
 • eventuele strijdigheid van loonbetaling met Wet Minimumloon;
 • controle op de personeelsdossiers;
 • het voorkomen van risico’s van het in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Hierbij valt te denken aan inleen van NEN of niet NEN-gecertificeerde bedrijven of ZZP-ers.

 • beroepen van de toekomst

Kansrijke beroepen van de toekomst

21-02-2017|0 Comments

Ooit al eens gedacht dat als je toen wist wat je nu weet, je een andere opleiding en carrière zou hebben gekozen? Wel, Marketing Facts geeft je de kans om in een glazen bol te kijken en publiceerde vanuit de Nationale Beroepengids een lijst met 21 nieuwe of vernieuwde beroepen die baanzekerheid in de toekomst garanderen. […]

 • veel kansberoepen in bouw en techniek

Dit zijn de kansberoepen van nu

16-02-2017|0 Comments

Het gaat erg goed met de Nederlandse economie en daar plukt de arbeidsmarkt de vruchten van. Sinds het eerste kwartaal van 2014 zijn er ongeveer 250.000 banen bijgekomen en het aantal vacatures nam met 30% toe. In sectoren zoals de bouw, techniek en industrie, is de vraag naar bepaalde beroepen groter dan het aanbod. Wat zijn de kansberoepen van nu? […]

 • Toekomst van flex in moderne arbeidsmarkt

De toekomst van flex in een moderne arbeidsmarkt

13-02-2017|0 Comments

Het kabinet Rutte is er niet in geslaagd onze arbeidsmarkt te moderniseren. Pogingen hiertoe, zoals de Wet Werk en Zekerheid en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, hebben de kloof tussen vast en flex slechts verder vergroot. Naar mijn mening is het nu hoog tijd om knopen door te hakken. […]

 • Ziekteverzuim

Helft minder ziekteverzuim bij flexwerkers

09-02-2017|0 Comments

Om de twee jaar publiceert TNO de Arbobalans, waarin een overzicht staat van de kwaliteit van de arbeid- en werkgerelateerde gezondheid in Nederland en hoe die zich ontwikkelt. Sinds 2007 schommelt het ziekteverzuim van werknemers in Nederland rond de 4%. Het ziekteverzuim van flexwerkers ligt met iets boven de 2% flink lager. […]

Flexcraft Techniek wordt mede mogelijk gemaakt dankzij: