Detaned en de Flexcraft Group de handen ineen geslagen

Samen een nieuwe toekomst

In 2016 hebben Detaned en de Flexcraft Group de handen ineen geslagen en Flexcraft Techniek opgericht. In Flexcraft Techniek valt het reeds bekende Labourforce Flexcraft. Samen gaan wij vanuit deze gespecialiseerde tak onze marktpositie in de bouw en techniek vergroten.

In Flexcraft Techniek valt het reeds bekende Labourforce Flexcraft

Uw partner voor

 • Isolatie monteurs
 • Plaatmakers
 • Schilders
 • Loodgieters
 • Electro monteurs
 • Timmerlieden
 • Lassers
Flexcraft Techniek Diensten

Onze diensten

 • Werving & selectie
 • Uitzenden
 • Detacheren
 • ZZP bemiddeling
 • Huisvesting en vervoer
 • Opleidingen
Flexcraft Techniek is ABU lid, ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Zij worden periodiek gescreend door een Controlerende Instelling (CI) waardoor constante kwaliteit gewaarborgd is. Een uitzendbureau dat aangesloten in bij de ABU, garandeert: zekerheid in de naleving van de CAO, kwaliteit, financiële betrouwbaarheid.
Flexcraft Techniek is VCU-gecertificeerd: een certificaat waaruit blijkt dat wij voldoen aan een hoge standaard wat betreft veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Deze eigenschappen zijn immers prioriteit voor ons, onze opdrachtgevers, uitzendkrachten en leerling-werknemers. In het kader hiervan is het essentieel dat alle partijen goed op de hoogte zijn van alle afspraken, instructies en uiteraard wetgeving omtrent veiligheid en gezondheid.
Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle soorten uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk met als doel fraude en illegaliteit te bestrijden en risico’s voor ondernemingen te beperken.

De NEN 4400-1-norm stelt eisen aan de financiële boekhouding en loon- en personeelsadministratie van in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen (uitzendbranche) en van (onder)aannemers. Deze eisen bestaan uit wet- en regelgeving en worden aangevuld door eisen van Stichting Normering Arbeid (SNA). Iedere onderneming die het NEN 4400-1 keurmerk van de SNA wil hebben, wordt gecontroleerd op onderstaande punten;

 • de identiteit van de onderneming;
 • de aangifte en afdracht van de loonheffingen en omzetbelasting;
 • eventuele strijdigheid van loonbetaling met Wet Minimumloon;
 • controle op de personeelsdossiers;
 • het voorkomen van risico’s van het in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Hierbij valt te denken aan inleen van NEN of niet NEN-gecertificeerde bedrijven of ZZP-ers.

Waarom kiest u voor Flexcraft Techniek?

 • Volledig gecertificeerd, veiligheid voorop.
 • Ervaren consultants met kennis van uw branche.
 • Eigen wervingskantoren in Nederland en Oost Europa.
 • Groot aantal beschikbare ervaren vaklieden.
 • Competatieve en eerlijke tarieven.

Flexcraft Techniek wordt mede mogelijk gemaakt dankzij: